Untitled Document
Untitled Document
  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เปิดเผยว่า จากการสำรวจ พุธเช้าข่าว สพฐ.นั้น สพฐ.ปลื้ม โพล96%ชี้พุธเช้าข่าว สพฐ.ช่วยโรงเรียนทราบนโยบายแนวปฏิบัติเร็วขึ้น

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 24-01-2018 จาก Admin
 อ่านแล้ว [121]


    
       ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวาณิช เปิดเผยว่า จากการสำรวจ พุธเช้าข่าว สพฐ.นั้น สพฐ.ปลื้ม โพล96%ชี้พุธเช้าข่าว สพฐ.ช่วยโรงเรียนทราบนโยบายแนวปฏิบัติเร็วขึ้น รายละเอีดจากมติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/news/79378

 

 


ภาพประกอบ