Untitled Document
Untitled Document
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 14-06-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [549]


    
      นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ กับ สพฐ. ประกอบด้วยเลขาธิการมูลนิธิ ที่ปรึกษามูลนิธิ กรรมการมูนิธิ ประธานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ.ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่ง รวมทั้งแผนดำเนินการ ผลการติดตามและประเมินผลต้นแบบ ทั้งนี้ ทาง สพฐ. มี สตผ.เป็นฝ่ายประสานงานเลขานุการ โดย ผอ.สตผ. และยังมีที่ปรึกษาจากอดีตผู้บริหาร สพฐ. เช่น นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.และผู้ตรวจราชการ ศธ. นายปัญญา แก้เกยูร อดีตผู้ตรวจราชการ ศธ. นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นต้น ได้ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ ซึ่งเป็นการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9

 

 


ภาพประกอบ