Untitled Document
Untitled Document
 กิจกรรมของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
สตผ.โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช นำทีมติดตามเชิงประจักษ์ผลความสำเร็จ PLC

สตผ.โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช นำทีมติดตามเชิงประจักษ์ผลความสำเร็จ PLC เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยลงพื้นที่ติดตามผลเ...
[รายละเอียด]
สตผ.นำภาพการติดตามเขตพื้นที่การศึกษารับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.

สตผ.นำภาพการติดตามเขตพื้นที่การศึกษาที่รายงานว่าได้รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ทุกวันพุธ เวลา 8.00 - 9.00 น. ภาพข่าว...
[รายละเอียด]
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2...
[รายละเอียด]
ท่านรองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สตผ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25-27 ก...
[รายละเอียด]
รองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงาน...
[รายละเอียด]
สตผ.จัดประชุมเพื่อสรุปการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ฉบับสมบูรณ์

สตผ.โดย นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สตผ. กล่าวถึงความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ในการสรุปการจัดทำมาตรฐา...
[รายละเอียด]
สตผ.จัดประชุมสรุปการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

สตผ.โดย นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สตผ. กล่าวถึงความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ในการสรุปการจัดทำมาตรฐา...
[รายละเอียด]
สตผ.ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผช.เลขาธิการ กพฐ.รักษาการรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกา...
[รายละเอียด]
ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรั...
[รายละเอียด]
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรส่วนกลาง สพฐ.

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรส...
[รายละเอียด]