:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  รวมไฟล์แจ้งเขต(20กค60)อีกครั้งเพื่อเขตที่เปิดยาก: [เปิด 52 ครั้ง]
  รวมการประชุมปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี60: [เปิด 275 ครั้ง]
  แจ้งปรับข้อความ-เกณฑ์การให้คะแนนยุทธ์3ตชว.6: [เปิด 88 ครั้ง]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี 60: [เปิด 456 ครั้ง]
  ชี้แจงเพิ่มเติมและแนวในการประเมินสิ่งแวดล้อมปี60: [เปิด 193 ครั้ง]
  ปรับปรุงคู่มือติดตามฯยุทธ์-นโยบายฯงบประมาณ60: [เปิด 730 ครั้ง]
  พาวเวอร์พอยท์ประกอบconfernceเมื่อ28มิย60: [เปิด 400 ครั้ง]
  คำชี้แจงเบื้องต้นการติดตามยุทธศาสตร์นโยบายปี60: [เปิด 765 ครั้ง]
  แบบติดตามฯยุทธศาสตร์-นโยบาย-งบประมาณปี60: [เปิด 935 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบรายงานอ่านเขียน-รู้เรื่องการอ่านในอีมี: [เปิด 1024 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ด่วนรวมเรื่องแจ้งประชุมปฏิบัติการติดตามการจัดการฯปี60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 452/0 ]
ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี 60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 623/3 ]
แจ้งลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ เป็นครั้งที่ 2  โดย ชนิสร.. [ อ่าน/ตอบ 74/0 ]
คำถามที่ถามบ่อยที่สุด (FAQ)ยุทธศาสตร์ที่6ตัวบ่งชี้ที่1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 455/1 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  โดย ณราวด.. [ อ่าน/ตอบ 58/0 ]
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯทางระบบ e-MES  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1084/0 ]
คู่มือการติดตามฯ60 ปรับปรุงใหม่ เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1018/4 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  โดย ณัฐกิ.. [ อ่าน/ตอบ 54/0 ]
ขอความอนุเคระห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  โดย อธิษฐ.. [ อ่าน/ตอบ 48/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  โดย พิศมั.. [ อ่าน/ตอบ 32/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนยุบรวม  โดย ชุติม.. [ อ่าน/ตอบ 29/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ อ.อรุณ ช่วยตรวจสอบข้อมูลตารางรายงานผลการอ่าน PISA  โดย ชุติม.. [ อ่าน/ตอบ 136/1 ]
รบกวน อ อรุณช่วยลบรายชื่อ โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ สังกัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้ด้วยค่ะ  โดย กัลยร.. [ อ่าน/ตอบ 48/0 ]
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรูปรักษาราชการแทนรูปผอ.  โดย นุสสร.. [ อ่าน/ตอบ 105/1 ]
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 8 ตัวชี้วัดใช่หรือไม่คะ  โดย สมลัก.. [ อ่าน/ตอบ 251/1 ]
กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบนโยบาย ศธ และ งปม. ตรงไหนคะ  โดย สมลัก.. [ อ่าน/ตอบ 251/1 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team