กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เขตสามารถ ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯรายการรพุธเช้าฯได้แล้วครับ โดยโรงเรียนสามารถใช้ user password (เหมือนกับการรายงานอ่านออกเขียนได้ หรือ PISA)ในเมนู ปี 2560 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 อ้อ ครับ การรายงาน เป็นการรายงานในนามโรงเรียนนะครับ อย่างน้อยผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ระดับรอง ขึ้นไปควรทราบ โดยปริ้นท์ ไปดูและใส่เครื่องหมายแต่ละข้อตามความเห็น หรือใส่ข้อความแสดงความคิดเห็น แล้วจึงมาใส่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 31 ธันวาคม 2560 [ 10:14:59 ]    IP[ 1.10.205.68 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 1.4.230.248 ]
ได้แจ้งให้โรงเรียนเข้าชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พร้อมกับให้เข้ารายงานในระบบe-mes ปัญหาคือหัวข้อรายงานตามที่ท่านอรุณแจ้งให้โรงเรียนรายงานไม่มีค่ะ
  โดย : วิจิตรา โคตรบัญชา    เวลา วันที่ 10 มกราคม 2561 [ 17:26:12 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |