กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56 พร้อมนี้จะทำการเปิดระบบติดตามประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 ให้โรงเรียนแต่ละภาค ทางระบบe-MES แต่ละภาค โดยแต่ละเขตต้องเปิดระบบให้โรงเรียนนะครับ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (เหมือนรายงานการอ่านออกเขียนได้ และPISA)
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 [ 07:45:38 ]    IP[ 203.159.248.255 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |