กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ตามที่รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ดำเนินรายการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2560ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 1 นั้น ในการนี้ สตผ.จะทำการติดตามและประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 โดยจะทำแบบติดตามและประเมินผล ผ่านระบบ e-MES ทั้ง 4 ภาค ไปยังโรงเรียน (เหมือนการรายงานอ่านออกเขียนได้)และเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะเริ่มเปิดระบบในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นการเบื้องต้นก่อน ส่วนหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งต่อไป
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 [ 08:27:57 ]    IP[ 182.93.246.230 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |