กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด่วนทีสุด ตามที่ สพฐ.กำหนดจัดประชุม ผอ.เขตวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.นี้ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)เวลา 8.00 - 9.00 น. โดยประเด็นหลักเป็นเรื่องของขวัญกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ทางเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานการเข้าชม บันทึกการประชุม และอื่นๆ ทางเว็บไซต์ที่กำหนดที่ http://210.1.20.56 นั้น ในการนี้ ทางเขตทุกเขต สามารถคาดการณ์ ว่าที่เขต (บุคลากรเขต)และโรงเรียน (ผู้บริหารและหรือครู) จะมีผู้ชมเท่าไร โดยสามารถใส่ข้อมูลมาก่อนได้ในช่องของวันที่ 29 ธ.ค.60 ครับ สำหรับผู้ชมที่โรงเรียนที่คาดว่าจะชม ถ้าเขตพื้นที่จะใส่จำนวนว่าคาดว่าจะชมหรือแจ้งให้ชม ให้ใส่จำนวนในช่องอื่นๆ ในข้อที่ 2. บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงาน โดยใส่ในข้อ 2.5 บุคคลอื่นๆ(คน)
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 26 ธันวาคม 2560 [ 06:30:55 ]    IP[ 182.93.246.225 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |