กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบอีมี(eMES)อยู่่ที่หน้าหลักอีมี ครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 14 ธันวาคม 2560 [ 10:49:55 ]    IP[ 203.172.249.242 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |