กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มารับหน้าที่ในงานติดตามในระบบ e-MES ใหม่ และไม่มีคนสอนงาน ดังนั้น จึงอยากให้มีคู่มือระบบ e-MES เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานผล และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
โดย : จันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน    เวลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 [ 15:02:12 ]    IP[ 202.29.215.182 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 203.172.249.242 ]
ครับ จะเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือ ครับ ขอบคุณครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 [ 15:14:17 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |