กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด่วนที่สุด สพท.ที่ยังไม่ส่งรายชื่อหรือยืนยันผู้ดูแลระบบติดตามฯ(e-MES)ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04003/1484 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กรุณาส่งด่วนภายในวันที่ 13 ธ.ค.60 ทางโทรสารหมายเลข 0 2280 5535 หรืออีเมล emereportform@gmail.com
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 12 ธันวาคม 2560 [ 14:51:00 ]    IP[ 182.93.246.225 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 101.51.96.212 ]
ราชบุรี เขต 1 ส่งแล้วค่ะทางโทรสาร, email, ส่งเอกสาร
  โดย : พิศมัย พงษ์พา    เวลา วันที่ 14 ธันวาคม 2560 [ 09:38:30 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |