กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด้วย สพฐ.มีนโยบายเยี่ยมเยียนโรงเรียนและช่วยเหลือโรงเรียนด้านต่างๆ จึงได้กำหนดจัดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.สัปดาห์นี้โดยเลื่อนจากพุธที่ 6 ธ.ค.เป็นวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.60 เวลาเดิมคือ 8.00-9.00น. หลังจากนั้น จะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุม กพฐ. ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป โดยการจัดประชุมครั้งนี้ไปจัดประชุมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงเชิญชวนชาวเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ชมรายการดังกล่าวตามที่กำหนกข้างต้น
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 ธันวาคม 2560 [ 06:01:12 ]    IP[ 182.93.246.228 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.93.246.227 ]
ขอเชิญชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.นอกสถานที่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จ.แม่ฮ่องสอน และการประชุมกพฐ.เวลา 8.00 - 10.00 น. ของวันที่ 8 ธ.ค.60 ทั้งนี้หากต้องการรายงานและให้ความเห็นต่างๆ ของการประชุม กพฐ.ก็สามารถรายงานเข้ามาในรายงานการประชุมครั้งนี้ได้
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 8 ธันวาคม 2560 [ 07:44:23 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |