กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด่วนสุด ขอให้ สพป. สพม. รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่3 แบบติดตามงบประมาณประจำปี 2560 รายการที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดย สพป.สพม.ที่ยังไม่รายงาน ขอให้รายงานโดยตรงไปยัง น.ส.สุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. 022829437 ส่งอีเมล jeab_888@yahoo.com ภายในวันที่ 8 ธ.ค.60
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 4 ธันวาคม 2560 [ 08:17:07 ]    IP[ 182.232.227.233 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |