กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์รายงานเข้าชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต ทางเว็บไซต์ (ซึ่งมีแบบฟอร์มตัวอย่างไว้ที่หน้าหลักอีมี ครับ) http://210.1.20.56 และหากเขตใดซึ่งมีข้อมูลแล้ว ยังไม่ได้รายงานในระบบ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 0 2288 5822
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 [ 06:55:41 ]    IP[ 182.93.246.227 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |