กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
กรณีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ติดตามทุกเขตพื้นที่ต้องติดตามรายการนี้เป็นประจำอยู่แล้วคะ แต่เพื่อความเป็นเอกภาพในการติดตามให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ท่านผู้บริหารระดับสูงได้มอบนโยบายมา เป็นไปได้ไหมคะว่า สตผ.สพฐ. จะสรุปหัวข้อคำถามที่ต้องการติดตามจากรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อทุกเขตพื้นที่จะได้ติดตามให้ครบถ้วนในทุกหัวข้อ ไม่ตกหล่น เพราะเท่าที่คุยกันระหว่างเขตพบว่า บางเขตสรุปหัวข่าว ไม่เท่ากัน หรือ ตรงกันคะ ขอบคุณมากคะ
โดย : ปฐมพงษ์ น้อยหนูจตุรัส    เวลา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [ 13:39:18 ]    IP[ 182.93.168.107 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.93.246.225 ]
ไม่เป็นไรครับ การฟังหัวข้อหลักๆ คงไม่ต่างกัน ครับ พยายามให้อิสระและความสมัครใจ แต่ก็สามารถดูของเขตอิ่นๆได้ ครับ ขอบคุณครับที่เสนอครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [ 15:00:58 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |