กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
แบบติดตามฯสพท.พุธเช้า ข่าว สพฐ. http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=20171011072206.zip&no=62
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 11 ตุลาคม 2560 [ 07:24:43 ]    IP[ 203.172.249.242 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.93.246.230 ]
เรียน สพท.ทุกเขต เมื่อรับชม พุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่องอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา ขอให้นำมารายงานต่อเพิ่มเติม นอกจากหัวข้อเรื่อง ทีกำหนดไว้ในแบบสอบถาม ด้วยนะครับ ขอบคุณยิ่ง
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 11 ตุลาคม 2560 [ 08:46:37 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 203.172.249.242 ]
ขอเรียนย้ำ อีกครั้งครับ ว่า ทุกเรื่อง ที่ท่านประธานฯ รองณรงค์ พูดถึง และ ผอ.สำนักต่าง ๆ พูดถึง ซึ่งเพิ่มเติมจาก ในแบบสอบถามที่ขึ้นไว้ให้ ขอให้เพิ่มเติมตามประเด็น และแพทเทอร์นที่กำหนดนะครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 11 ตุลาคม 2560 [ 14:02:53 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |