กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขยายเวลารายงานติดตามฯยุทธศาสตร์และอื่นๆถึง12ตค60 แต่ทางสำนักติดตามฯจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.60 เป็นต้นไปอ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 8 ตุลาคม 2560 [ 18:23:43 ]    IP[ 110.168.4.6 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |