กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
หนังสือแจ้งเขตรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แะรายงานความสำเร็จการดำเนิงานก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 หนังสือแจ้งที่หน้าอีมี http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017920085129.zip&no=59
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 20 กันยายน 2560 [ 08:58:10 ]    IP[ 182.93.246.230 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |