กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขณะนี้ระบบรายงานยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-4 เปิดแล้ว โดยที่เพื่อ เป็นการช่วยเขตในการจัดทำข้อมูลจากเดิมซึ่งเคยรายงานไว้ในไตรมาสที่ 1-3 แล้ว จึงได้copy ข้อมูลเดิมมาวางไว้ในไตรมาสที่ 1-4 เพื่อให้ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ให้สมบูรณ์ จากเดิม และดูข้อมูลจากครั้งเดิมได้สะดวกครับ ส่วนที่เห็นเครื่องหมายรับรองนั้น เป็นของเดิมจากครั้งที่แล้ว ซึ่งไม่ต้องสนใจ เพราะขณะนี้ เป็นครั้งใหม่ ที่ทางเขตจะทำข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ครับ ส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปที่หน้าหลัก e-MES (หรือหน้าหลัก e-ME) ไปที่เว็บไซต์ http://210.1.20.40/~eme40/ สำหรับการรายงานข้อมูลยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 ในไตรมาสที่ 1-4 ทาง สตผ.ได้จัดทำแบบรายงานใหม่ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา สามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น โดยกำหนดภายในเดือนกันยายน 2560 โปรดดาวน์โหลดจากลิ้งค์ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201795091059.zip&no=58 อ้อ สำหรับการอัพรูปในเรื่องการป้องกันยายเสพติด ฝากเขต ช่วยเปิดและคลิกดูตรงรีพอร์ต ด้วยครับ ถ้าไม่ขึ้น ช่วยประสานโรงเรียนอัพอีกทีก็ได้ครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 7 กันยายน 2560 [ 07:00:56 ]    IP[ 182.93.246.228 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 2.187.207.18 ]
HACKED BY LOARD MAHDI
  โดย : ศศิธิดา สตาภิรมย์    เวลา วันที่ 30 ตุลาคม 2560 [ 14:15:34 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 2.187.207.18 ]
1
  โดย : ศศิธิดา สตาภิรมย์    เวลา วันที่ 30 ตุลาคม 2560 [ 14:16:11 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |