กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
รบกวนชาวอีมี ประสานดำเนินการ 1. ระบบรายงานยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 โดยได้ 1. copy ของไตรมาสที่ 1-3 มาให้แล้ว เพื่อเขตจะได้แก้ไข เพิ่มเติมได้ให้สมบูรณ์ (ตลอดเดือนกันยายน 2560) 2. ระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี 2 เมนูหลัก (ภายในกลางเดือนกันยายน 2560)โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. ระบบรายงานการอ่านออกเขียนได้และ PISA ครั้งที่ 2 (31 ส.ค.60) ขยายเป็นภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 อาจมากแต่ก็เพื่อความสะดวกของเขตและโรงเรียน นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 [ 11:32:01 ]    IP[ 183.89.9.53 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.93.246.229 ]
ระบบรายงานอ่านออกเขียนได้ และ PISA มิได้ปิด แต่จะนำข้อมูลออกในวันที่ 7 กันยายน 2560 เพื่อวิเคราะห์สรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครับ จึงขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 12.00 น ครับ อ้อ สำหรับเงินที่จัดสรรไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ครับ โปรดใช้ให้เป็นประโยชน์
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 4 กันยายน 2560 [ 13:24:57 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 182.93.246.226 ]
ระบบรายงานยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-4 เปิดแล้ว โดยที่เพื่อ เป็นการช่วยเขตในการจัดทำข้อมูลจากเดิมซึ่งเคยรายงานไว้ในไตรมาสที่ 1-3 แล้ว จึงได้copy ข้อมูลเดิมมาวางไว้ในไตรมาสที่ 1-4 เพื่อให้ท่านสามารถปรับปรุงแก้ได้ให้สมบูรณ์ จากเดิม ครับ ส่วนที่เห็นเครื่องหมายรับรองนั้น เป็นของเดิมจากครั้งที่แล้ว ซึ่งไม่ต้องสนใจ เพราะขณะนี้ เป็นครั้งใหม่ ที่ทางเขตจะทำข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 กันยายน 2560 [ 11:31:18 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |