กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด่วนที่สุด ประสานแจ้งผ่านชาวอีมี ไปยังผู้ที่จะมาประขุมปฏิบัติการฯ ยาเสพติด ณ โรงแรมอะดรียตริก ในวันที่ 21-22 นี้ ด้วยครับว่า เนื่องจากต้องใช้ระบบอีมีจริง จึีงขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้เข้าประชุม ใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือของท่าน ในการประชุมปฏิบัติการดังกล่าวในบางช่วงบางตอน ดังนั้น ผู้เข้าประชุมดังกล่าว ซึ่งมีโทรศัพท์มือถือทุกท่าน จึงสามารถใช้เน็ตได้ โดยทดลองเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือไปยังโน้ตบุกของท่านให้ใช้การได้ และลองทดสอบให้เปิดอินเทอร์เน็ตได้ แล้วให้ทดลองลิ้งค์ไปที่ อีมีภาคต่าง ๆ ภาคเหนือ เว็บไซต์ http://210.1.20.54 ภาคกลางเว็บไซต์ http://210.1.20.62 อีสาน http://210.1.20.53 และภาคใต้ http://210.1.20.63 ครับ ชาวอีมี ช่วยประสานให้คำแนะนำด้วยนะครับ ช่วยกันอีกทาง แล้วจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 [ 06:04:05 ]    IP[ 113.53.55.205 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 113.53.55.205 ]
หนังสือแจ้งเป็นทางการ แจ้งแล้วนะครับ ที่หน้าหลักอีมี
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 [ 06:08:23 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 202.29.216.170 ]
เรียนถาม อาจารย์อรุณค่ะ ระบบรายงานข้อมูลโครงการ To Be Number One โรงเรียนแจ้งว่าบันทึกข้อมูลบางส่วนไม่ได้คะ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ เช่น ข้อมูลในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน ข้อ 1.2 ค่ะ คุณครูกรอกจำนวนนักเรียนแล้ว และกรอกอสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม แล้ว แต่ระบบไม่บันทึกให้คะ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรคะ
  โดย : วรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์    เวลา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 [ 17:36:48 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |