กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย จะเปิดระบบวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ครับ ส่วนเรื่องรายงานยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 จะเปิดระบบในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ครับ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 08:30:51 ]    IP[ 182.93.246.226 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 202.29.216.50 ]
เรียนท่านอาจารย์อรุณค่ะ พิษณุโลก 1 รายงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ได้เซฟตาราง excel PISA ม.1-3 ในระบบมาแล้วตัวเลขถูกต้องตรงกัน....แต่...ตัวเลข excel ป.1-6 ไม่ตรง ทั้งๆ ที่ในตารางรายงานในระบบตรงถูกต้อง...รบกวนท่านอาจารย์ตรวจสอบอีกครั้ง ร.ร.เหลือเพียง 120 โรง 4 โรงไม่มีนักเรียนแล้ว ด้วยความเคารพค่ะ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
  โดย : ทิพวรรณ โชคไพศาล    เวลา วันที่ 5 กันยายน 2560 [ 08:45:49 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |