กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
หนังสือแจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการรายงานฯยาเสพติด และส่งชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการฯ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04003/1014 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017815072308.zip&no=56
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 07:28:23 ]    IP[ 182.93.246.226 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 110.168.6.95 ]
ติดต่อประสานงาน ประชุมรายงานยาเสพติดฯ 1. นางปณิชา นัยเพียร โทร. 094 9935471 ,02 2805536 2. นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ โทร. 081 9168431, 02 288 5815 3. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ โทร. 081 9091527, 02 288 5815
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 19:27:31 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |