กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เครื่องมือประเมินรู้เรื่องการอ่าน-และอ่านออกเขียนได้(สำหรับการรายงาน31สค60)ทางสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ส่งทางเมล ให้ ศน.ภาษาไทย แล้ว หวังว่าคงได้รับ หากหาไม่เจอหรือไม่สะดวก สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ หัวข้อ ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด หัวข้อย่อย เครื่องมือประเมินรู้เรื่องการอ่านฯ เครื่องมือประเมินการอ่านออกเขียนได้ฯ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 8 สิงหาคม 2560 [ 06:55:39 ]    IP[ 182.93.246.229 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |