กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ดาวน์โหลดที่ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201784161623.7z&no=54
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 4 สิงหาคม 2560 [ 16:18:37 ]    IP[ 182.93.246.225 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 58.10.79.65 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ดาวน์โหลดที่http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201784203857.zip&no=55
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 5 สิงหาคม 2560 [ 07:02:50 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |