กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ชื่อโรงเรียนที่กรอกการรับรู้นโยบาย แล้ว วันที่ 2 ก.ค.60 ประมาณเวลา 11.00 น .ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201782123950.xlsx&no=50
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 2 สิงหาคม 2560 [ 12:44:01 ]    IP[ 182.93.246.230 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |