กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เนื่องจากเลิกสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. 410218 บ้านท่ากระเสริม 2. 410191 บ้านน้ำจ้อย
โดย : ญาธิมา นามปัญญา    เวลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [ 09:46:41 ]    IP[ 202.29.213.121 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |