กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
รวมเรื่องต่าง ๆ ที่แจ้งประชุมปฏิบัติการติดตามการจัดการฯ 25-27 ก.ค.60 ดาวน์ดหลดเพิ่มเติมที่ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017719103827.zip&no=41
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 [ 10:43:27 ]    IP[ 182.93.246.225 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |