กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 3 โรง คือ 1.โรงเรียนวัดเขาน้อย (อำเภอนบพิตำ) 2.โรงเรียนบ้านเขาตาสัก (อำเภอสิชล) 3.โรงเรียนบ้านชุมโลง (อำเภอท่าศาลา) เนื่องจากเลิกสถานศึกษา ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย : ณราวดี อาภากร    เวลา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 [ 16:28:50 ]    IP[ 202.29.214.210 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |