กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คู่มือการติดตามฯ ปรับปรุงใหม่ เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201776062816.rar&no=37
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 06:32:07 ]    IP[ 182.232.81.73 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.232.67.236 ]
การรายงานการติดตามฯ ยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณ ถึงประมาณวันที่ 20 ก.ค.60 ครับ โดยตั้่งแต่วัันที่ 21 ก.ค. 60 จะเริ่มตรวจสอบ แต่ยังมีการแก้ไขและรายงานเพิ่มเติมได้ครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 08:02:41 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 182.232.67.236 ]
ส่วนการอ่านออกเขียนได้ และ PISA ขยายถึงวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 60 ครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 08:04:20 ]  

  ความคิดเห็นที่ 3    IP : [ 182.93.171.182 ]
เรียน คุณอรุณ ปรับปรุงเฉพาะคู่มือ เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม ถูกต้องไหมค่ะ สำหรับแบบติดตามและประเมินผล ไม่มีการปรับปรุง เข้าใจถูกต้องนะคะ ขอบคุณค่ะ
  โดย : โสภิตา ทิพยมณฑล    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 08:42:08 ]  

  ความคิดเห็นที่ 4    IP : [ 1.4.239.192 ]
ตัวแบบรายงานไม่มีแก้ไขใช่มั้ยครับ คู่มือและแบบได้แจกไปแล้ว ถ้าดำเนินการต่อเลยจะเป็นไรมั้ยครับ
  โดย : วิทยา พันธุระ    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 15:20:18 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |