กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 เนื่องจากเลิกสถานศึกษา จำนวน 1 โรง คือ "ปงแสนทองวิทยา" ออกจากระบบฯ ด้วยค่ะ
โดย : ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้    เวลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 16:08:27 ]    IP[ 183.89.10.8 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |