กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ เนื่องจากเลิกสถานศึกษา 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเชิงเนิน
โดย : อธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์    เวลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 11:17:04 ]    IP[ 182.93.166.60 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |