กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
รร.บ้านห้วยผาลาด อำเภอแม่สอด/รร.บ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านห้วยปูลิง/ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ขอบคุณค่ะ
โดย : ชุติมา มีพัฒนะ    เวลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 08:58:11 ]    IP[ 182.53.0.204 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |