กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ตารางรายงานผลการอ่าน PISA ของ สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนขยายโอกาสมีทั้งหมด 58 โรงเรียน แต่ระบบประมวลผลออกมา 54 โรงเรียน ขาดโรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอแม่ระมาด/รร.บ้านแม่ระเมิง,รร.บ้านห้วยนกกก อำเภอท่าสองยาง/รร.บ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง รบกวน อ.อรุณ ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : ชุติมา มีพัฒนะ    เวลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 08:54:50 ]    IP[ 182.53.0.204 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 202.29.214.230 ]
รบกวนตรวจสอบของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ด้วย ค่ะ ผลการประเมิน PISA ม.1-ม.3 ผลออกมา 23 โรงเรียน จริง ๆ แล้วมี 22 โรงเรียน ค่ะ ให้ลบโรงเรียนวัดจันทร์ ออก เพราะไม่ใช่โรงเรียนขยายโอกาส ฯ ค่ะ
  โดย : พเยาว์ สินธุพาชี    เวลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 [ 09:51:18 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |