กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียน อ.อรุณค่ะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามเอกสารที่ สตผ.แนบส่งมาให้เขตมี 8 ตัวชี้วัด แต่ในระบบ e-MES มี 9 ตัวชี้วัด คือ เพิ่มเรื่องระดับความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการICU มาด้วยค่ะ เลยอยากทราบความชัดเจนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย : สมลักษณ์ ศรียณา    เวลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 [ 11:26:44 ]    IP[ 202.29.213.14 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 203.172.249.242 ]
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามเอกสารที่ สตผ.แนบส่งมาให้เขตมี 8 ตัวชี้วัด ก็ทำ 8 ตัวชี้วัดครับ ถึงแม้ในระบบ e-MES มี 9 ตัวชี้วัด ก็ไม่ต้องทำตัวชี้วัดที่ 9 1ในระบบ e-MES ครับ (ให้ยึดถือ ตามคู่มือครับ)
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 [ 06:04:12 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |