กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
สพป.สระบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ โรง เนื่องจากเลิกสถานศึกษา ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ (รหัส ๖๐๐๒๗๑) ๒.โรงเรียนวัดวังยาง (รหัส ๖๐๐๒๗๓)
โดย : สมปอง โฆษิตพล    เวลา วันที่ 30 มิถุนายน 2560 [ 08:37:46 ]    IP[ 202.29.217.118 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |