กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
การรายงานประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  อรุณ พรหมจรรย์6560

 
ระบบรายงานอ่านออกฯและPISAจะเปิดระบบ17ม.ค.61  อรุณ พรหมจรรย์6480

 
ด่วน การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  อรุณ พรหมจรรย์45230

 
ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯพุธเช้าฯได้แล้วครับ  อรุณ พรหมจรรย์3421110 มกราคม 2561 [ 17:26:12 ]วิจิตรา โคตรบัญชา

 
อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56  อรุณ พรหมจรรย์9320

 
สตผ.จะทำการประเมินผลฯ พุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1  อรุณ พรหมจรรย์8340

 
ด่วนทีสุด ตามที่กำหนดประชุม ผอ.เขตวันศุกร์ที่ 29ธ.ค.นี้  อรุณ พรหมจรรย์4770

 
ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้  อรุณ พรหมจรรย์4860

 
ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกล  อรุณ พรหมจรรย์698321 ธันวาคม 2560 [ 20:12:33 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบอีมี(eMES)  อรุณ พรหมจรรย์6760

 
อยากให้มีคู่มือการทำงานในระบบ e-MES  จันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน458113 ธันวาคม 2560 [ 15:14:17 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
การปรับปรุงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในระบบติดตามฯ(e-MES)  อรุณ พรหมจรรย์432113 ธันวาคม 2560 [ 15:04:42 ]จันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน

 
ด่วนสุด ส่งรายชื่อหรือยืนยันผู้ดูแลระบบติดตามฯ(e-MES)  อรุณ พรหมจรรย์533114 ธันวาคม 2560 [ 09:38:30 ]พิศมัย พงษ์พา

 
พุธเช้าข่าว สพฐ.สัปดาห์นี้เลื่อนเป็นศุกร์ที่8ธค60เวลาเดิม  อรุณ พรหมจรรย์36618 ธันวาคม 2560 [ 07:44:23 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ด่วน การรายงานผลส่วนที่3ในแบบติดตามงบประมาณ60  อรุณ พรหมจรรย์4710

 
ขอความอนุเคราะห์รายงานเข้าชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต  อรุณ พรหมจรรย์7380

 
การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.  ปฐมพงษ์ น้อยหนูจตุรัส319121 พฤศจิกายน 2560 [ 15:00:58 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ขอความอนุเคราะห์รายงานการชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต  อรุณ พรหมจรรย์4540
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 76 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |