กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
ขอความอนุเคราะห์รายงานการชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต  อรุณ พรหมจรรย์2170

 
เชิญทุกเขตรายงานจำนวนผู้เข้าชมพุธเช้าข่าวสพฐ.วันนี้  อรุณ พรหมจรรย์4660

 
ตัวอย่างแบบติดตามฯพุธเช้าข่าวสพฐ.ในวันพุธที่8พย60  อรุณ พรหมจรรย์2620

 
ด่วนสุด การรายงานประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ให้ใช้ e-me  อรุณ พรหมจรรย์1528217 ตุลาคม 2560 [ 15:16:16 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
การติดตามพุธเช้าข่าว สพฐ. 11ตค60 เขตที่ยังไม่รายงาน  อรุณ พรหมจรรย์8170

 
ด่วน แบบติดตามฯ ประชุม สพท.พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1  อรุณ พรหมจรรย์937211 ตุลาคม 2560 [ 14:02:53 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แจ้งเขตเตรียมการรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ.  อรุณ พรหมจรรย์4050

 
ขยายเวลารายงานติดตามฯยุทธศาสตร์และอื่นๆถึง12ตค60  อรุณ พรหมจรรย์6460

 
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  อรุณ พรหมจรรย์20660

 
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  อรุณ พรหมจรรย์6800

 
เปิดแล้วรายงานยุทธ์ นโยบาย งบฯ ปีงบฯ60 ไตรมาส1-4  อรุณ พรหมจรรย์1496230 ตุลาคม 2560 [ 14:16:11 ]ศศิธิดา สตาภิรมย์

 
การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1ในไตรมาสที่ 1-4  อรุณ พรหมจรรย์180938 กันยายน 2560 [ 14:12:25 ]ดิศรา พรมโต

 
ระบบรายงาน ยุทธศาสตร์ฯ อ่านเขียน ยาเสพติดเปิดแล้ว  อรุณ พรหมจรรย์121836 กันยายน 2560 [ 11:31:18 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ผู้ที่จะมาประชุมฯยาเสพติดฯเตรียมเน็ตจากมือถือด้วยครับ  อรุณ พรหมจรรย์696231 สิงหาคม 2560 [ 17:36:48 ]วรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์

 
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย  อรุณ พรหมจรรย์200015 กันยายน 2560 [ 08:45:49 ]ทิพวรรณ โชคไพศาล

 
ด่วน แจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯรายงานฯยาเสพติด  อรุณ พรหมจรรย์944115 สิงหาคม 2560 [ 19:27:31 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
เครื่องมือประเมินรู้เรื่องอ่าน-อ่านออกเขียนได้(31สค60)  อรุณ พรหมจรรย์26160

 
ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ  อรุณ พรหมจรรย์54715 สิงหาคม 2560 [ 07:02:50 ]อรุณ พรหมจรรย์
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 75 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |