กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
ด่วนรวมเรื่องแจ้งประชุมปฏิบัติการติดตามการจัดการฯปี60  อรุณ พรหมจรรย์4520

 
ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี 60  อรุณ พรหมจรรย์623319 กรกฎาคม 2560 [ 08:05:46 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แจ้งลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ เป็นครั้งที่ 2  ชนิสรา เพลิงบุตร740

 
คำถามที่ถามบ่อยที่สุด (FAQ)ยุทธศาสตร์ที่6ตัวบ่งชี้ที่1  อรุณ พรหมจรรย์454114 กรกฎาคม 2560 [ 17:30:37 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  ณราวดี อาภากร580

 
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯทางระบบ e-MES  อรุณ พรหมจรรย์10830

 
คู่มือการติดตามฯ60 ปรับปรุงใหม่ เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม  อรุณ พรหมจรรย์101846 กรกฎาคม 2560 [ 15:20:18 ]วิทยา พันธุระ

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้540

 
ขอความอนุเคระห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  อธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์470

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ  พิศมัย พงษ์พา310

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียนยุบรวม  ชุติมา มีพัฒนะ290

 
ขอความอนุเคราะห์ อ.อรุณ ช่วยตรวจสอบข้อมูลตารางรายงานผลการอ่าน PISA  ชุติมา มีพัฒนะ13516 กรกฎาคม 2560 [ 09:51:18 ]พเยาว์ สินธุพาชี

 
รบกวน อ อรุณช่วยลบรายชื่อ โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ สังกัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้ด้วยค่ะ  กัลยรัสย์ สุขประเสริฐ480

 
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรูปรักษาราชการแทนรูปผอ.  นุสสรี มีเชาว์10513 กรกฎาคม 2560 [ 18:20:12 ]นุสสรี มีเชาว์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 8 ตัวชี้วัดใช่หรือไม่คะ  สมลักษณ์ ศรียณา25013 กรกฎาคม 2560 [ 06:04:12 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบนโยบาย ศธ และ งปม. ตรงไหนคะ  สมลักษณ์ ศรียณา25113 กรกฎาคม 2560 [ 06:10:02 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน สพท.  คัทยวรรณ ภูพวก1770

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียน  สมปอง โฆษิตพล720
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 74 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |