กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  อรุณ พรหมจรรย์4900

 
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  อรุณ พรหมจรรย์1720

 
เปิดแล้วรายงานยุทธ์ นโยบาย งบฯ ปีงบฯ60 ไตรมาส1-4  อรุณ พรหมจรรย์9770

 
การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1ในไตรมาสที่ 1-4  อรุณ พรหมจรรย์108438 กันยายน 2560 [ 14:12:25 ]ดิศรา พรมโต

 
ระบบรายงาน ยุทธศาสตร์ฯ อ่านเขียน ยาเสพติดเปิดแล้ว  อรุณ พรหมจรรย์85736 กันยายน 2560 [ 11:31:18 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ผู้ที่จะมาประชุมฯยาเสพติดฯเตรียมเน็ตจากมือถือด้วยครับ  อรุณ พรหมจรรย์578231 สิงหาคม 2560 [ 17:36:48 ]วรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์

 
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย  อรุณ พรหมจรรย์183015 กันยายน 2560 [ 08:45:49 ]ทิพวรรณ โชคไพศาล

 
ด่วน แจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯรายงานฯยาเสพติด  อรุณ พรหมจรรย์686115 สิงหาคม 2560 [ 19:27:31 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
เครื่องมือประเมินรู้เรื่องอ่าน-อ่านออกเขียนได้(31สค60)  อรุณ พรหมจรรย์24260

 
ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ  อรุณ พรหมจรรย์42615 สิงหาคม 2560 [ 07:02:50 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
รายชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายฯ(วันที่ 4 ส.ค.60)  อรุณ พรหมจรรย์2960

 
โรงเรียนที่ได้กรอกการรับรู้นโยบายฯ(3สค60-ข้อมูลเช้า)  อรุณ พรหมจรรย์2850

 
โรงเรียนที่กรอกรับรู้นโยบาย(2 ก.ค.60 เวลา 11.00 น .)  อรุณ พรหมจรรย์2200

 
ขณะนี้มีชื่อโรงเรียนกรอกรับรู้นโยบาย(1สค60-7โมงเช้า)  อรุณ พรหมจรรย์2760

 
ขณะนี้ชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายขึ้นแล้ว  อรุณ พรหมจรรย์46811 สิงหาคม 2560 [ 07:41:22 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3  ญาธิมา นามปัญญา1280

 
ด่วนติดตามผลการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สู่ปฏิบัติ  อรุณ พรหมจรรย์1121425 กรกฎาคม 2560 [ 10:38:18 ]อุไรพร พิมพาแสง

 
ด่วนรวมเรื่องแจ้งประชุมปฏิบัติการติดตามการจัดการฯปี60  อรุณ พรหมจรรย์7520
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 74 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |