:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  test5: [เปิด 10 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ขอให้เขตฯแจ้งชื่อผู้ดูแลประสานงานการติดตามทางemeปี58  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 783/4 ]
ทักทาย สวัสดีครับ ชาวอีมีทุกท่าน คงผ่านไปด้วยดีกับ มฐ.เขต  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1194/3 ]
ด่วนที่สุด ขอเชิญ คณะ กตปน.เขตภาคเหนือ ประชุมวันที่ 16 ก.พ. 58  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 348/0 ]
ถึง สพท.ทุกเขต เก็บข้อมูลความเหมะสมนโยบาย(ฟรี15ปี)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 766/1 ]
การติดตามนโยบาย58ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 530/1 ]
แบบติดตามมาตรฐานเขต  โดย ขนิษฐ.. [ อ่าน/ตอบ 1271/4 ]
หนังสือแจ้ง สพท.การติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ 2557  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1474/2 ]
ติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก  โดย ทิพวร.. [ อ่าน/ตอบ 642/1 ]
การติดตามประเมินผลของ สพฐ.  โดย วรรณิ.. [ อ่าน/ตอบ 662/0 ]
การติมตามภาคสนามจะติตตามเมื่อไหร่คะ ประมาณเดือนไหน  โดย นัฐชร.. [ อ่าน/ตอบ 1117/0 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2  โดย ลาย .. [ อ่าน/ตอบ 824/4 ]
เขตต่อไปนี้ส่งข้อมูลในemesไม่ครบ กรุณาติดต่อด้วย ครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 894/0 ]
การส่งรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลให้ สตผ.  โดย ปัณณว.. [ อ่าน/ตอบ 1112/1 ]
ตอบคำถามการติดตามผลการดำเนินงานนโยบาย รมว.ศธ.  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 699/2 ]
การจัดส่งเอกสารแบบติดตาม  โดย ฐิตาภ.. [ อ่าน/ตอบ 548/2 ]
อัพโหลดข้อมูล นโยบายกระทรวง ข้อ 6 ไม่ได้  โดย ลักษม.. [ อ่าน/ตอบ 504/2 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team