:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาย ѹผู้อำนวยการ . (ԡ)บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นางҷԾ آนักจัดการงานทั่วไป .. úá֡ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
3นาย ¨ѹรองผู้อำนวยการ ..,.ѳԵ(á֡)บริหาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
4นายت ԵԵҾรองผู้อำนวยการ .(صˡŻ)บริหาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นางɳ آóนักจัดการงานทั่วไป ., (úá֡)Ⱥ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
6นางҹ Ҫนักจัดการงานทั่วไป ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
7นาง ʧǹժนักจัดการงานทั่วไป ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
8นางشѵ حѪêนักจัดการงานทั่วไป .()เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นางสาวһ ùѹนักจัดการงานทั่วไป ɺ., ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
10นางสาว طԹѹนักจัดการงานทั่วไป .(ʵ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
11นางԴ ǧนักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางสาว นักประชาสัมพันธ์ .เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
13นางѡԡ ͧนักประชาสัมพันธ์ û.เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางสาวѵ آķนักวิชาการเงินและบัญชี .., ..(á֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางสาวѡɳ źนักวิชาการเงินและบัญชี ..,.., ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
16นาง͹ آѡนักวิชาการเงินและบัญชี ..(ˡ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
17นางԳ นักวิชาการเงินและบัญชี ..,(úѭ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
18นางสาวҾ ԷѲപเจ้าพนักงานธุรการ .(ѧ֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
19นาง เจ้าพนักงานธุรการ ..(úøáԨ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางสาว آʴเจ้าพนักงานธุรการ . (ѭ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางสาวó ѷҡเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี . (á֡เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
22นางสาวԾó خվѹเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางѰ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ., (ѧ)..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
24นายҹ حСͺลูกจ้างประจำ ..3ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
25นายѭ Ҥลูกจ้างประจำ Ǫ.ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
26นาย ͧطลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
27นาย Ѿลูกจ้างประจำ .6ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
28นาย׺ѡ óԨลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
29นายѡ úลูกจ้างประจำ .6นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
30นายظ óҾลูกจ้างประจำ .6นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวѵ Թลูกจ้างชั่วคราว . 6บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
32นางѺ ͹ลูกจ้างชั่วคราว .6บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
33นายԹ Էรองผู้อำนวยการ ..,..,..(ú ֡)บริหาร บริหารงานบุคคล
34นายش ӻรองผู้อำนวยการ .บริหาร บริหารงานบุคคล
35นาย෾ นักทรัพยากรบุคคล .., ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
36นายó ùนิติกร ., (Եʵ)..หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
37นางสาวĵ ҡдนักทรัพยากรบุคคล ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
38นางبâ ѹนักทรัพยากรบุคคล .., ..(úá֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
39นางظ ѧนักทรัพยากรบุคคล ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
40นางѪ й԰นักทรัพยากรบุคคล ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
41นางشѡɳ رࡵนักทรัพยากรบุคคล ѭเอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
42นายª ʧǹѾนักทรัพยากรบุคคล ..(ѲҪ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
43นางĵ طѡนักทรัพยากรบุคคล .(ѧ֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
44นายԵ ԧͧนักทรัพยากรบุคคล .(෤йѵ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
45นางѹ Ҥนักทรัพยากรบุคคล .(Եʵ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
46นาง ҧนิติกร .(Եʵ), ..(úá֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
47นางѰѳ تǴԸเจ้าพนักงานธุรการ ..֡һเอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
48นาง آเจ้าพนักงานธุรการ เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
49นางҭ ¡Դเจ้าพนักงานธุรการ .(ѭ)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
50นายԷԾ ͧطԼรองผู้อำนวยการ .. .(á֡)บริหาร นโยบายและแผน
51นาย آѡนักวิเคราะห์นโยบายและแผน .Էʵ .ѳԵผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
52นางสาวó ǧนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(èѴ÷)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
53นางԹ ѹѲนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(ԷҡèѴ)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
54นายԵ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน .., (úá֡)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
55นางҡó Ҿนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
56นางสาวͧ ҵนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
57นางѪ آѡɳนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
58นางสาวع öเจ้าพนักงานธุรการ ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
59นางѵ ԭŻเจ้าพนักงานธุรการ Ţҹءเอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
60นายç ġรองผู้อำนวยการ ..(෤)บริหาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางǴ นักวิชาการศึกษา .ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางùت นักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางѹ ͧนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นาย෾ Ҿѵนักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางتҹ ʹآนักวิชาการศึกษา . )úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นาย 蹺اนักวิชาการศึกษา .., ., ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
67นางѹ ԰นักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68นางѯ ѹԪҸนักวิชาการศึกษา .(֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69นาง ʢѹเจ้าพนักงานธุรการ ..(á֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
70นายԡķ ǧԵนักวิชาการศึกษา ..(ж֡)ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
71นางó นักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
72นางѰԵ Ѫนักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷. ..(úá֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
73นางѪ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..(èѴ÷)เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
74นางสาวس اรองผู้อำนวยการ .บริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
75นายá èҹรองผู้อำนวยการ .บริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
76นายز ˧ͧผู้อำนวยการ .,..(úá֡)ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
77นางԴ Թࢵศึกษานิเทศก์ ..(ó)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
78นายʹ ֡ศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
79นางѹ ศึกษานิเทศก์ .., ..(ûж֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
80นายԪ çŴศึกษานิเทศก์ .(ȡ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
81นางสาวѹ žѲศึกษานิเทศก์ .(Էʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
82นาง Թ͡ศึกษานิเทศก์ ..(෤)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
83นาย آศึกษานิเทศก์ .,..()วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
84นายĪ ҧศึกษานิเทศก์ . , ..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
85นายع ԡศึกษานิเทศก์ ..(ѵʵ),..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
86นางع ศึกษานิเทศก์ .,(..)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
87นายɳ ศึกษานิเทศก์ ..,(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
88นายó ศึกษานิเทศก์ ..(آ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
89นาย ҧศึกษานิเทศก์ ..(͹Եʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
90นายԪ оศึกษานิเทศก์ ..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
91นายо ศึกษานิเทศก์ .,..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
92นางԹԨ ʧسศึกษานิเทศก์ Ƿ..(Եʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
93นางสาว签ó ֧ศึกษานิเทศก์ ., .(ѴлԹš֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
94นางสาว ศึกษานิเทศก์ .., .., ..(Ѵš֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
95นางó آนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,(èѴ)..หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
96นางͧت ҵѵนักวิชาการตรวจสอบภายใน ../.เอกสาร/คอมพิวเตอร์ตรวจสอบภายใน