:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นายѡ Ѳผู้อำนวยการ ..á֡บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายѵ Ѥû⤹รองผู้อำนวยการ ..á֡บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นายѵ ѵรองผู้อำนวยการ ..á֡บริหาร ฝ่ายบริหาร
4นางت ʵçรองผู้อำนวยการ ..á֡บริหาร ฝ่ายบริหาร
5นางสาวҳ ԧรองผู้อำนวยการ ..Ԩบริหาร ฝ่ายบริหาร
6นางสาวਵ ʧྪนักวิชาการศึกษา ..鹰ҹ֡ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
7นางѭ ѭนักจัดการงานทั่วไป زԤหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
8นายѲ ʵนักประชาสัมพันธ์ ..صˡŻหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
9นางç ͧนักจัดการงานทั่วไป ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
10นางԵԭó ҭԭǹԵนักจัดการงานทั่วไป ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
11นาง آนักจัดการงานทั่วไป ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
12นางสาว͹تԴ اѲนักประชาสัมพันธ์ ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
13นางŸԴ ԭเจ้าพนักงานธุรการ ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
14นางԹ آѷเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
15นายѧä óลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์อำนวยการ
16นายҭ ԾԹลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์อำนวยการ
17นาย شลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์อำนวยการ
18นาย اลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์อำนวยการ
19นายè դลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์อำนวยการ
20นาย Ҫóลูกจ้างประจำ นักการภารโรงอำนวยการ
21นายè ลูกจ้างประจำ นักการภารโรงอำนวยการ
22นางɮҾ Ծѹนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางѵ ʶѡนักวิชาการเงินและบัญชี ..èѴ÷หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางҳ зȹนักวิชาการเงินและบัญชี ..èѴ÷หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางѵ ѹʹนักวิชาการพัสดุ ..èѴ÷หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางؾԹ ǧนักวิชาการเงินและบัญชี ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27นางó ʴนักวิชาการเงินและบัญชี ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28นางѵ ͧѵเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29นางح աเจ้าพนักงานพัสดุ ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวȨ زนักทรัพยากรบุคคล ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
31นาง Ѿนักทรัพยากรบุคคล ..úá֡หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
32นางสาว ѭطǪนักทรัพยากรบุคคล ..Էʵหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
33นาย ӷѺนักทรัพยากรบุคคล ..֡หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
34นาง ѹصนักทรัพยากรบุคคล . á֡หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
35นาย ʧนิติกร ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
36นางสาวѰҹѹ ԸʡžѪนักทรัพยากรบุคคล ..á֡วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
37นางǧ ҳٻนักทรัพยากรบุคคล ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
38นางสาวҭ Ѻҧนักทรัพยากรบุคคล ..Ѱʵวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
39นางสาว˷ طԸนักทรัพยากรบุคคล ..ѰԨวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
40นางѵ ˧นักทรัพยากรบุคคล . á֡วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
41นาง ÷ȹนักทรัพยากรบุคคล ..á֡วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
42นาย͹ Ǫǧนิติกร .วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
43นางสาว ¡Ԩนักวิชาการศึกษา ..ж֡วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
44นางสาว ʹͧเจ้าพนักงานธุรการ ..֡һวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
45นางสาวѡɳ ʵนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..Ԩ¡֡ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
46นางสาวѷ آԤนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..úá֡หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
47นางҹ آشนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..úá֡หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
48นางѹ ѹǧนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
49นางสาวҵ ѹصนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
50นางสาวȾ Ѻนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ѰʹʵúѳԵหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
51นางķ Żนักจัดการงานทั่วไป ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
52นางء آนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
53นางสาวؾժ ¼เจ้าพนักงานธุรการ ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
54นายɳ оนักวิชาการศึกษา Ƿ..Ǵผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาว ǹนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นายþ นักวิชาการศึกษา ..Էʵวิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางѷѵ طʧนักวิชาการศึกษา ..ѲҪวิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาว ظนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางԪ شนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางสาว筨ѹ ๵นักวิชาการศึกษา ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางԴ شФเจ้าพนักงานธุรการ ..෤йѵҧ֡วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นายѪ حนักวิชาการศึกษา ..Ѱʹʵผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
63นางԵ Թนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
64นาง÷Ծ ѵѡªҭนักวิชาการศึกษา ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
65นางҳ ժԵเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
66นางสาวԡ աศึกษานิเทศก์ ..ȡ֡หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67นายЪ ѹͧศึกษานิเทศก์ ..úá֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
68นางสาวؾ ʹԷศึกษานิเทศก์ ..ûж֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
69นาง ǧศึกษานิเทศก์ ..ûж֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
70นางվ ࢵศึกษานิเทศก์ ..úá֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
71นางػҳ حศึกษานิเทศก์ ..ҡวิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
72นายԪԵ ͹ٳศึกษานิเทศก์ ..úá֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
73นายӹͧ Ѥԧศึกษานิเทศก์ ..á֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
74นาง زศึกษานิเทศก์ ..Ҫวิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
75นายȾ ǧ๵ศึกษานิเทศก์ ..úá֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
76นางоվó ѡเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
77นางǹ เจ้าพนักงานธุรการ . øáԨวิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
78นางӷԾ เจ้าพนักงานธุรการ ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
79นาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..÷ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
80นาง Ѩนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน
81นาง¾Գ §ѵเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน