:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาย ʧรองผู้อำนวยการ ..,..บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นางสาวպѧ Ǿèผู้อำนวยการ ..á֡,.., ..ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
3นางสาวح ͧนักวิชาการพัสดุ .. èѴ÷หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
4นางǹ ѵลูกจ้างประจำ ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นางó ʧѹลูกจ้างชั่วคราว ..֡หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
6นาง Ѻ .. á֡หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
7นางѹ Өѹครู ..෤йѵҧ֡เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
8นางสาวó Сžѹลูกจ้างประจำ .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
9นางѷ ͧآ .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
10นาง ó ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
11นางѪ ͧ . èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางԴ ԰ .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
13นางǧྪ ʧͧ ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
14นาย§ طѲ . صˡเอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
15นางɺ ͧ นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
16นายɰ ᵧص นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
17นาย นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
18นายح นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
19นายԹ ๵ นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางþ ȹ บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นายѲ ǧǹ บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
22นาง ѳԵ .. Էʵหัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
23นาง ǧͧ .. ѧหัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
24นาง طนายช่างเทคนิค .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
25นางͧ นายช่างโยธา เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล ช่วย รชก.
26นางҾó ز͡ .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
27นางѰҹ ͹ѹ ..(á֡)เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
28นาง§ѹ ͧ⤵ Ƿ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
29นางสาวѡó .. á֡ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
30นายö آԵ ..ûж֡หัวหน้าศูนย์นโยบายและแผน ช่วย รชก.
31นางࡵ นายช่างโยธา .. ÷Ѿҡเอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน ช่วย รชก.
32นางóԡ һนายช่างโยธา .. ѧ֡เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
33นาง .. úѭเอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
34นายѹ óเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี .. ֡หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางþԹ Ԫเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..èѴ÷หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางสาว͵Ծ حҧเจ้าพนักงานธุรการ ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางó 駾เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี .. èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางѪҾ นายช่างโยธา .. ж֡เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางѹ آسนายช่างโยธา ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางԪҵ นักวิชาการศึกษา ..èѴ÷ǻเอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
41นางó ͹เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..ԵԷСเอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
42นางสาวŴ Դศึกษานิเทศก์ ..ԨоѲѡٵหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นายԨó ҹǧศึกษานิเทศก์ ..ȡ֡оѲѡٵหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นางҳ ԷѤศึกษานิเทศก์ ..ԵԷҡ֡Сหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
45นางѵ ศึกษานิเทศก์ ..ѡٵС͹หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นาง óศึกษานิเทศก์ ..آ֡หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางสาวҭ ԭศึกษานิเทศก์ ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นายتҵ óиѭศึกษานิเทศก์ ..֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นางԸ Թศึกษานิเทศก์ ..ԵԷ, ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
50นาง ͧศึกษานิเทศก์ ..á֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51นายժ 觨Ե쵹ศึกษานิเทศก์ ..ȡ֡оѲѡٵวิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
52ว่าที่µչѹപ ⪤ศึกษานิเทศก์ ..Էʵ֡วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
53นางª մศึกษานิเทศก์ ..Եʵวิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54นางԵ ͹ѡศึกษานิเทศก์ ..ѡٵС͹วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
55นางԹ Եԧศึกษานิเทศก์ ..͹วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
56นางԾѵ ͧเจ้าพนักงานธุรการ ..èѴ÷เอกสาร/คอมพิวเตอร์นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
57นางสาวǧྪ Ҥนักวิชาการศึกษา ..úá֡หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
58นาย นักวิชาการศึกษา ..ԹСøҤเอกสาร/คอมพิวเตอร์ตรวจสอบภายใน