:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาย ผู้อำนวยการ . (á֡)บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายʶ Сรองผู้อำนวยการ Ed.D (á֡)บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นาง ˾นักจัดการงานทั่วไป Ƿ.. (ԵԷ)ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
4นางó иѳนักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷)หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
5นางสาว ǧͧนักจัดการงานทั่วไป ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
6นางྷ حนักจัดการงานทั่วไป ..(ûж֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
7นางô ͹ԧเจ้าพนักงานธุรการ Ǫ.(Ţҹء)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
8นางԡ ͹ԧลูกจ้างประจำ ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
9นายԹѪ ลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹(..5)ขับรถยนต์อำนวยการ
10นายԷ Ԫҡลูกจ้างประจำ ..บริการทั่วไปอำนวยการ
11นาย蹪 Ѵลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹(..3)บริการทั่วไปอำนวยการ
12นายѹѡ حลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปอำนวยการ
13นายùѹ ѧลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปอำนวยการ
14นายɳ ͧลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
15นางสาวѪԹ žҳԪลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
16นาง óลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
17นายѪ Ǿǧลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
18นางɺ ѹนักวิชาการเงินและบัญชี ..(ûж֡)ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19นางสาวó Ѳóนักวิชาการเงินและบัญชี ..(èѴ÷)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางสาวǧ ûдɰนักวิชาการเงินและบัญชี ..(úѭ) / .. (úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางѵ Ѫเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Ǫ.(ѭ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22นางԹ 蹻дѺเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางสาวѹ վǪเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Ǫ.(ѭ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นายѯѡ ʡžѹลูกจ้างประจำ ..บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางสาวä ⪤ɪԷลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆบริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางԹ سѡนักทรัพยากรบุคคล ..(آ֡)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
27นางóԡ СѧԷนักทรัพยากรบุคคล ..(Ѱʵ,)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
28นางҹ นักทรัพยากรบุคคล ..(֡)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
29นางѪ ѵപนักทรัพยากรบุคคล .. (ú÷)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
30นายͧ นิติกร ..,.. (Եʵ)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
31นาง Թآนักทรัพยากรบุคคล ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
32นาง÷Ծ นักทรัพยากรบุคคล ..,.. (ʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
33นางԵѵ ⾸Ի԰นักทรัพยากรบุคคล .. ѰԨวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
34นางสาว÷Ծ صäนักทรัพยากรบุคคล ..(èѴ÷),..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
35นาง ¹ͧนักทรัพยากรบุคคล ..(ûж֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
36นาง ѡเจ้าพนักงานธุรการ ..(÷Ѿҡวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
37นายѡ عʴลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปบริหารงานบุคคล
38นางҷ ਴นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(øáԨ),. (ûԹ֡)ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
39นาง Өǹนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(á֡)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
40นางзջ ѧนักวิเคราะห์นโยบายและแผน .. (úá֡)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
41นางԵ ѭоѹนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(صˡú) / û. èѴçหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
42นางԭҾѪ ҹѹʡนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(Ѱʵ) ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
43นางสาว ѹͧԨเจ้าพนักงานธุรการ ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
44นางѭѯ Ѳเจ้าพนักงานพัสดุ ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
45นายç ѹครู เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน ช่วย รชก.
46นางԵ ѹҹԪนักวิชาการศึกษา .. (ɰʵäѧ)ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวʹ ŧนักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นาง Ţนักวิชาการศึกษา ..(෤շҧ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางสาว óนักวิชาการศึกษา . ûͧวิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางó ʹนักวิชาการศึกษา ..(ԵԷҡ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ช่วย รชก.
51นางҭ ͷͧนักวิชาการศึกษา ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวسѭ ˧ԧนักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางبԵ حลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นาง筨 ͹ศึกษานิเทศก์ ..ѡٵС͹ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
55นางعү ѵժҪศึกษานิเทศก์ Diploma,Ƿ.(Է)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
56นางʡ ͧศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
57นายاѡ ɯزԡศึกษานิเทศก์ .., .. (Ѵš֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
58นางѳ ػศึกษานิเทศก์ ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
59นาง Էѡǧศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
60นางสาวؾѲ ķเจ้าพนักงานธุรการ ..(õҴ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
61นางԹ ӻҷͧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน