:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาง 秡ԡผู้อำนวยการ á֡บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นาง ˾นักจัดการงานทั่วไป Ƿ.. (ԵԷ)ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
3นางó иѳนักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷)หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
4นางԭҾѪ ҹѹʡนักประชาสัมพันธ์ ..(Ѱʵ) ..á֡หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
5นางสาว ǧͧนักจัดการงานทั่วไป ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
6นางྷ حนักจัดการงานทั่วไป ..(ûж֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
7นางสาวؾѲ ķนักประชาสัมพันธ์ ..(õҴ)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
8นางô ͹ԧเจ้าพนักงานธุรการ Ǫ.(Ţҹء)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
9นางԡ ͹ԧลูกจ้างประจำ ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
10นายԹѪ ลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹(..5)ขับรถยนต์อำนวยการ
11นาย蹪 Ѵลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹(..3)บริการทั่วไปอำนวยการ
12นายԷ Ԫҡลูกจ้างประจำ ..บริการทั่วไปอำนวยการ
13นายùѹ ѧลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปอำนวยการ
14นายѹѡ حลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปอำนวยการ
15นายѪ Ǿǧลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
16นาง óลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
17นางสาวѪԹ žҳԪลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
18นายɳ ͧลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
19นางɺ ѹนักวิชาการเงินและบัญชี ..(ûж֡)ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางสาวó Ѳóนักวิชาการเงินและบัญชี ..(èѴ÷)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางสาวǧ ûдɰนักวิชาการเงินและบัญชี ..(úѭ) / .. (úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22นางԹ 蹻дѺเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางѵ Ѫเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Ǫ.(ѭ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางสาวѹ վǪเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Ǫ.(ѭ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25นายѯѡ ʡžѹลูกจ้างประจำ ..บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวä ⪤ɪԷลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆบริหารการเงินและสินทรัพย์
27นางѪ ѵപนักทรัพยากรบุคคล .. (ú÷)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
28นางҹ นักทรัพยากรบุคคล ..(֡)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
29นางóԡ СѧԷนักทรัพยากรบุคคล ..(Ѱʵ,)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
30นายͧ นิติกร ..,.. (Եʵ)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
31นางสาว÷Ծ صäนักทรัพยากรบุคคล ..(èѴ÷),..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
32นางԵѵ ⾸Ի԰นักทรัพยากรบุคคล .. ѰԨวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
33นาง Թآนักทรัพยากรบุคคล ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
34นาง ¹ͧนักทรัพยากรบุคคล ..(ûж֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
35นาง÷Ծ นักทรัพยากรบุคคล ..,.. (ʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
36นายѡ عʴลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปบริหารงานบุคคล
37นางҷ ਴นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(øáԨ),. (ûԹ֡)ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
38นาง Өǹนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(á֡)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
39นางзջ ѧนักวิเคราะห์นโยบายและแผน .. (úá֡)หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
40นางԵ ѭоѹนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(صˡú) / û. èѴçหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
41นางѭѯ Ѳนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
42นายç ѹลูกจ้างชั่วคราว เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน ช่วย รชก.
43นางԵ ѹҹԪนักวิชาการศึกษา .. (ɰʵäѧ)ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางó ʹนักวิชาการศึกษา ..(ԵԷҡ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ช่วย รชก.
45นางสาวʹ ŧนักวิชาการศึกษา ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางҭ ͷͧนักวิชาการศึกษา ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาว óนักวิชาการศึกษา . ûͧวิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นาง Ţนักวิชาการศึกษา ..(෤շҧ֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางبԵ حลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นาง筨 ͹ศึกษานิเทศก์ ..ѡٵС͹ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51นาง Էѡǧศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
52นางʡ ͧศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
53นางعү ѵժҪศึกษานิเทศก์ Diploma,Ƿ.(Է)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54นายاѡ ɯزԡศึกษานิเทศก์ .., .. (Ѵš֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
55นางԹ ӻҷͧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน