:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นายԷ Ťผู้อำนวยการ ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายѡ ķลูกจ้างประจำ ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
3นางѵ ػลูกจ้างชั่วคราว .หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
4นางҹԵ մ ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นาง ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
6นางѵ ԧ츹 ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
7นางสาว ʧЪ ..,..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
8นางԾ è ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นางสาวؾ ѹԹԾѹ ..หัวหน้าศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
10นาง֡ ҷͧครู ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
11นางสาวԡ Ԩöครู ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางع շͧѹนายช่างโยธา û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
13นางǹҤ֧ ѹԵลูกจ้างประจำ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางɺ óѹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางѵ 觷ͧ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางоվѹ ¨ѹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
17นางӾ Өѹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
18นาง͹ ժ⹷ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารการเงินและสินทรัพย์
19นายԵѮ ѷԹ นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นายѡ Фҭ นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นายѹ ѧʴ นักการภารโรงบริหารการเงินและสินทรัพย์
22นายӾ ѧ บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นายó ǡШҧ บริการทั่วไปบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นาย ԾԸѹรองผู้อำนวยการ ..บริหาร บริหารงานบุคคล
25นาง ٹͧ ..หัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
26นางѵ ѹһ ..หัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
27นางสาว Եนายช่างโยธา ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
28นางѷ ó û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
29นางѷ ֧آ Ƿ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
30นาง û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
31นางѰ öŻ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
32นาง હ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
33นางสาวѵ û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
34นางó ǡҧ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
35นายо طҹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
36นางػҳ ѹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
37นางสาว ػ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล ช่วย รชก.
38นางѹ ¾ ..หัวหน้าศูนย์นโยบายและแผน
39นาง觹 ͧŻ ..หัวหน้าศูนย์นโยบายและแผน
40นางó ͹ ..หัวหน้าศูนย์นโยบายและแผน
41นาง ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
42นางͺ ѧͧ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
43นางء ᵧ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
44นางสาวԵ óҹ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
45นางع ԭ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
46นายԭ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวت ʹเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางѡɳ ҭùѹเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางó еҹเจ้าพนักงานธุรการ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นาง ԭҸเจ้าพนักงานธุรการ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51ว่าที่¹ Եครูผู้ช่วย ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา ช่วย รชก.
52นางɳ 츹Ҹนายช่างโยธา ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นาย ֧آลูกจ้างชั่วคราว .เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นายح รองผู้อำนวยการ ..บริหาร ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
55นางสาวʧ͹ ѧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
56นางó ອนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
57นางؾѵ ˹Եนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
58นางสาวԹ حҹѹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
59นางѵ ҹóนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
60นางสาวػҳ ʧǹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
61นางອ ǹѹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
62นางสาว Ѵนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
63นางԵ ѧԵนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
64นาง³ ҧԭนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
65นาง حԷนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
66นาง ǹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
67นางสาวص͹ ѴǢนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
68นางѴਹ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
69นางสาว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
70นาย Եԡนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
71นายط Īķนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
72นางʾ ɳزนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
73นางสาวҧ ԭآนักวิชาการตรวจสอบภายใน Ƿ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
74นายҵԪ ҹԾนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
75นางǹԴ ͧӹdzนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
76นางԴ ǧนายช่างเทคนิค û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
77นางʹѹ ԭҨǧนายช่างเทคนิค ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
78นาง زࡵ ..หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
79นางสาว ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ตรวจสอบภายใน
80นางҾ Թเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
81นางر ѡҵԭเจ้าพนักงานธุรการ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
82นางùت ôเจ้าพนักงานธุรการ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
83นาง Եѡเจ้าพนักงานพัสดุ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
84นาง ˹ٻ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
85นางبѵ dzԪõԡ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)