:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҧͧ เขต 0
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ҭ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
2ºѳԵ վطҧประธานกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ˹ҼǨ
3 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4 ʹѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5»ШǺ 蹹กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡
6¸Ѫ ҧกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹ʵҧͧ
7ºح กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8»ͧ ǧͧกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจҨ 2 дѺ 7 ç¹Ѵ
9ҧùѹ ҹآกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจѡѴçҹ
10ྪѵ ѹกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ʾ.ҧͧ