:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҹ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ѵ ʴประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹѡҹçҹԷª,ӹ
2êҵ ѧกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจǪҭ੾дҹѲк
3ӹҨ Ǣกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ. .úҧǷͧ
4¡Ԩ ٻ԰กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..
5ѡ ѭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..èóҪԷ
6ԧ ͧͭกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.. ͧҹ
7·ͧ กรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ .äɯاҹ
8ºح กรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ֡ҹȡʾ. 1
9¡ӨѴ ˹กรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ. 1