:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1» عѨประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
2ºح ԭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
3.ѹ ǧŻกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท
4¾ԹԨѡ óѧกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.ข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
5͹ó പกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6ʹ ѹกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...Ѵ˭
7ªԹ ҹกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ԷаҹЪӹҭ
8ҧ 侺쾧กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9ҧó ҹกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡áʶҹ֡
10ª٪ҵ ҭกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ ʾ. 2