:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1è ѧتประธานกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..͹ҪԷ
2س سѧกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..Ѵѹ
3 กรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..վԷҤ
4¸Ѫ ǹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..͹غŹ
5¡ձ ķกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ-
6»ɰ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..෾Թ
7ѡ Ǩกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ٪ӹҭ
8ªҵԪ ҹԾกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ֡ҹȡ
9ª٪ҵ ҭกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ. ࢵ 1