:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ҧǪ ѵҹประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท˭ç¹ѹԷ
2͡ӹҨ աกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ͡
3Ա กรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ֡ҹȡ 8
4͹ó പกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5¹Ծ ѵกรรมการ ผู้แทนคุรุสภาข้าราชการบำนาญ
6ªԵ ʴกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจç¹ѴҹԷ
7ӹҨ حกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8ҹ س⪵กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9ö اกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
10ҧĴ กรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ӹѡҹࢵ鹷֡