:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ªҭԷ õСประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҹúçҹؤ
2ҧبó áกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...
3Է پ´กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҹ
4 óѹกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5ºح กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจҹԹäѧ
6ҧǾ ͻ԰กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ᷹ؤҡ÷ҧ֡
7ѹ óกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ᷹Ҫä
8»ԵԪ ѹԵกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
9ҧո ǹͧกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10ªԵ ѵกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ.طûҡ ࢵ 1