:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ا෾ҹ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ҧʧ Ҩطประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2طԪ പóԸกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3ҧ กรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4ҧط ԭกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5ҧǨ¾ 駡Шҧกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6 ͹شԵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7ҧǸԴ ʡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8ʹԹѹ ҡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9ºѳԵ Ѵกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10 Ժóกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ